Mình theo anh ad có zalo 01654855613 ăn liền mấy hôm ae vào kết bạn zalo anh ấy mà lấy sôzzzzzzzzz....... ....