Mình theo anh ad có zalo 01654855613 ăn liền mấy hôm ae vào kết bạn zalo anh ấy mà lấy số ... ... .. ..